Å innse vårt Status quo

–et latinsk uttrykk, som betyr nåværende eller eksisterende tilstand Utfordringene med å bygge ny jernbane er mange. Det berører bla. jordvern, rivning av hus, historiske områder, industrielle områder, rivning av bygninger, grunnforhold, tilstøtende samferdsel, reisetider og byutviklingsmotiver + mye mer. På samtlige nivå kan man støte på større/mindre problemer. Alt kan løses! Det eneste hinderet blir til slutt økonomien. Har man tilgang til nok penger, kan…

Les mer

Rent drikkevann og badevann i Sarpsborg

Episoden med forurenset drikkevann på Akskøy har gitt økt oppmerksomhet på viktigheten av rent vann.  I Sarpsborg kan «rent vann» bety rent drikkevann i springen, eller rent badevann i Tunevannet.   Sarpsborg har to vannverk, Baterød og Isesjø.  I 2017 vedtok bystyret et forprosjekt med mål om å legge ned Isesjøvannverk. Undertegnedes forslag om «Fortsatt drift på Isesjøvannverk må være med i videre utredning av vannforsyning i Sarpsborg»…

Les mer