Greåkercharteret og SaFoSa

RV. 22 Hafslund – Donderen Enigheten på Greåker/Moa endte opp med 10 av 13 tilslutninger fra partier som stiller til kommunevalg 2019. Teksten ser som følger: «Alt videre arbeid med InterCity i Sarpsborg må avvente en samlet plan for godstrafikk, utenlandstrafikk og lokaltrafikk» SaFoSa mener at reguleringsplaner for RV. 22 Hafslund – Donderen må avventes.…

Les mer

Ståle Solberg sin kommentar til Spydevold (KrF)

Nok et godt innlegg av Per Ludvig Spydevold. Jeg tillater meg å legge til følgende: I et møtereferat fra «Koordineringsutvalget for Østfoldbanens vestre linje» datert 17. mars 2010 heter det: «Brosjyren er nå offisiell og forankringsarbeidet ferdig.» «enighet i Østfold om at traseen må gå gjennom byene.» Sarpsborgs daværende ordfører, samt også minst en representant…

Les mer

Levende partiprogram

Det nærdemokratiske partiet Sammen For Sarpsborg har ofte blitt etterspurt et tradisjonelt partiprogram. På mange måter er det det som er skrevet i et slikt dokumentet hva som man skal måles på. SaFoSa, som i motsetning til de toppstyrte er et folkestyrt parti, opplever dette fra en annen vinkel. Partiet drives av Sarpinger, for Sarpinger…

Les mer

Svar til ordfører Sindre Martinsen-Evje

Jeg vil starte innlegget med å rette en takk til ordfører Sindre Martinsen-Evje for de utfyllende svarene han ga mitt leserinnlegg. Jeg har lite eller ingen erfaring fra politikk eller det politiske system, utover hva man lærer på skolen eller gjennom media og Internett. Jeg forsøker forstå hva som skjer i byen vår, hvorfor dette…

Les mer

Hva skjer ?

Det begynner å nærme seg valg. Enda er det ingen som kan forutsi hva som blir de endelige store og avgjørende sakene inn mot valget. Politikk er en levende materie og mye kan enda skje. Skulle eksempelvis Sarpsborg få en sak i fanget på linje med Askøy kommune sitt E.Coli- og koliforme bakteriebesvær ville valgkamp-temaene…

Les mer

Det muliges kunst i positiv utvikling

For snart ett år siden stilte ansvarlig redaktør i Sarpsborg Arbeiderblad, Bernt Frode Lyngstad, spørsmålet på lederplass hvorvidt «SaFoSa evner «det muliges kunst» i møtet med den lokalpolitiske hverdagen det vil møte?» (Sitat SA – Lyngstad). Lyngstad kommenterer videre at «partiets medlemmer må gjøre verdivalg i saker hvor det er vanskelig å se at mannskapet…

Les mer

SaFoSa´s tilsvar til Stordal´s leserinnlegg

SaFoSa’s listekandidat Ståle Solberg har tilsvar til Per Gunnar Stordal (Sarpsborg Høyre) sitt leserinnlegg i Sarpsborg Arbeiderblad 31. Juli 2019. Stordal skriver «I ditt rett linje-alternativ er dere urokkelig på at InterCity-stasjonen skal ligge på Rolvsøy i Fredrikstad. Kan du være villig til å vurdere en rett linje som følger E6…?» Spørsmålet er rettet til…

Les mer