Når flertallet definerer sannheten!

BODALSTRANDA Bystyrets behandling av sak om reguleringsplan på Bodalstranda utløser spørsmål om sannhet, tillit, og bystyremedlemmers oppgave og rolle. På spørsmål stilt i bystyresalen ble det gitt uriktig svar. Dersom dette ikke har noen konsekvens har det betydning for utførelsen av politikk i Sarpsborg bystyre. Kanskje er det meg som må omdefinere min rolle og oppgave som politiker i Sarpsborg.

Les mer