Levende partiprogram

Det nærdemokratiske partiet Sammen For Sarpsborg har ofte blitt etterspurt et tradisjonelt partiprogram. På mange måter er det det som er skrevet i et slikt dokumentet hva som man skal måles på. SaFoSa, som i motsetning til de toppstyrte er et folkestyrt parti, opplever dette fra en annen vinkel. Partiet drives av Sarpinger, for Sarpinger…

Les mer

Svar til ordfører Sindre Martinsen-Evje

Jeg vil starte innlegget med å rette en takk til ordfører Sindre Martinsen-Evje for de utfyllende svarene han ga mitt leserinnlegg. Jeg har lite eller ingen erfaring fra politikk eller det politiske system, utover hva man lærer på skolen eller gjennom media og Internett. Jeg forsøker forstå hva som skjer i byen vår, hvorfor dette…

Les mer

Hva skjer ?

Det begynner å nærme seg valg. Enda er det ingen som kan forutsi hva som blir de endelige store og avgjørende sakene inn mot valget. Politikk er en levende materie og mye kan enda skje. Skulle eksempelvis Sarpsborg få en sak i fanget på linje med Askøy kommune sitt E.Coli- og koliforme bakteriebesvær ville valgkamp-temaene…

Les mer

Å innse vårt Status quo

–et latinsk uttrykk, som betyr nåværende eller eksisterende tilstand Utfordringene med å bygge ny jernbane er mange. Det berører bla. jordvern, rivning av hus, historiske områder, industrielle områder, rivning av bygninger, grunnforhold, tilstøtende samferdsel, reisetider og byutviklingsmotiver + mye mer. På samtlige nivå kan man støte på større/mindre problemer. Alt kan løses! Det eneste hinderet blir til slutt økonomien. Har man tilgang til nok penger, kan…

Les mer

Rent drikkevann og badevann i Sarpsborg

Episoden med forurenset drikkevann på Akskøy har gitt økt oppmerksomhet på viktigheten av rent vann.  I Sarpsborg kan «rent vann» bety rent drikkevann i springen, eller rent badevann i Tunevannet.   Sarpsborg har to vannverk, Baterød og Isesjø.  I 2017 vedtok bystyret et forprosjekt med mål om å legge ned Isesjøvannverk. Undertegnedes forslag om «Fortsatt drift på Isesjøvannverk må være med i videre utredning av vannforsyning i Sarpsborg»…

Les mer