Det muliges kunst i positiv utvikling

For snart ett år siden stilte ansvarlig redaktør i Sarpsborg Arbeiderblad, Bernt Frode Lyngstad, spørsmålet på lederplass hvorvidt «SaFoSa evner «det muliges kunst» i møtet med den lokalpolitiske hverdagen det vil møte?» (Sitat SA – Lyngstad). Lyngstad kommenterer videre at «partiets medlemmer må gjøre verdivalg i saker hvor det er vanskelig å se at mannskapet…

Les mer