Det muliges kunst i positiv utvikling

For snart ett år siden stilte ansvarlig redaktør i Sarpsborg Arbeiderblad, Bernt Frode Lyngstad, spørsmålet på lederplass hvorvidt «SaFoSa evner «det muliges kunst» i møtet med den lokalpolitiske hverdagen det vil møte?» (Sitat SA – Lyngstad). Lyngstad kommenterer videre at «partiets medlemmer må gjøre verdivalg i saker hvor det er vanskelig å se at mannskapet Steinar Haakenstad er i ferd med å mønstre har noen som helst felles idealer, moral eller prinsipper» (Sitat SA – Lyngstad i artikkel sept. 2018).

Nå, rett før valgkampen for kommunevalget i Sarpsborg starter for alvor, men riktignok før den lokalpolitiske hverdagen starter, er det en god erkjennelse å gjøre at Sammen For Sarpsborg – SaFoSa – fungerer utmerket indremedisinsk. Interimsstyret har gjennomført mange møter og samtaler, og fundamentet, grobunnen, idealene, moralen, prinsippene, og ikke minst den kreative skaperviljen, som danner grunnlaget for ett lokalpolitisk startpunkt, er det skapt energisk og sprudlende enighet rundt. Det viste seg at Lyngstad skepsis rundt samling av SaFoSa sitt mannskap var forgjort. At SaFoSa skal være «ett lokalparti med fokus på Sarpsborg og Sarpinger», har vist seg å være det viktigste verdivalget vi kan og skal gjøre.

Men, hva som er en enda viktigere erkjennelse å gjøre gjennom det siste årets forberedelse for SaFoSa, er at de menneskene som har kommet til, raskt har funnet seg til rette og bidratt stort og godt til å reise og synliggjøre vårt nærdemokratiske lokalparti. -Det være seg medlemmer, aktive medlemmer, sympatisører og ikke minst de som deltar i våre positive og konstruktive meningsutvekslinger i ulike sosiale foraer.

Til syvende og sist er det kommunevalget 9de september som avgjør hvordan den lokalpolitiske hverdagen i Sarpsborg skal forløpe seg. SaFoSa har ett bredt og kunnskapsrikt erfaringsgrunnlag i våre toppkandidater til bystyret. Vi har klare ambisjoner, stort pågangsmot og en ivrig skaperglede – også i det å forvare – for Sarpsborg og Sarpinger.

Kjære Folk i gata, Sarpinger og hele det lokale Folkedypet; Gi SaFoSa nok styringsmakt etter valget til å kunne prege og styre den lokalpolitiske hverdagen. Stem på SaFoSa og la oss stå sammen om den fremtidige utviklingen av byen vår. La oss utgjøre det muliges kunst.

Støtt opp, bli med, meld deg inn og/eller stem på SaFoSa – Sammen For Sarpsborg.

Kjetil Jacob Mellum

For Interimsstyret i Sammen For Sarpsborg

Legg igjen en kommentar

Du må være logget inn for å publisere en kommentar.