Kommentar til SA sin publisering av videoer over trasévalg publisert 2. August 2019

Dette minner meg på en historie jeg fikk med meg da jeg var ca 12 år. En kar som hadde jobben sin på en av de store fabrikkene i Grenland i Telemark fortalte om en dag på jobben. Selv syntes han historien var morsom. Som 12 åring var jeg uenig i at dette var morsomt.

Saken var at de hadde fått beskjed av sjefen om å losse en lastebil. Så hva gjorde de da? Jo de losset lastebilen sekk for sekk. De hadde jo fått beskjed av sjefen.

De forsto at det var feil lastebil som hadde ankommet og at varene slett ikke skulle losses av her.

De viste at når de var ferdige, så ville de få beskjed om å lesse på igjen. Så ville den riktige lastebilen komme, og så måtte de jo losse den også. Det blir penger av slikt. I dag måtte de jobbe overtid.

Hvorfor skulle de bruke energi på å opplyse sjefen om at det var feil lastebil som hadde ankommet? De hadde fått en beskjed. De utførte beskjeden. Hvem kunne kritisere dem for det?

I den lokale jernbanesaken er oppdraget å gjennomføre en politisk prosess i forhold til dobbeltspor mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Sarpsborg Høyre og ikke minst Sarpsborg Arbeiderparti ved ordføreren har lovet velgerne og sloss for trase 4b nord, den vil koste 38 milliarder.

Den 23. mai var Stortingets transportkomité i Sarpsborg. På direkte spørsmål fra medlem i komiteen Sverre Myrli (Ap) angående kostnader ble det svart at «kostnaden Seut – Klavestad – kommunedelplan – er 29 milliarder» Transportkomiteen fikk løfte om at kostnadene skulle jobbes med for å få kostnadsestimatet ned.

Ordføreren unnlot da å ta ordet å fortelle at han har lovet innbyggerne og sloss for alternativ som koster 38 milliarder. Både ordføreren og Bane Nor unnlot også å fortelle transportkomitéen at traseen som koster 29 eller 30 milliarder, den nærmest stadion, slett ikke kan benevnes kommunedelplan fordi bystyret vedtok at den ikke skulle utredes. Dette alternativet mer Bane Nor sitt private forslag, som i følge Arbeiderpartiet er uaktuelt for Sarpsborg.

Arbeiderpartiet har altså lovet å sloss for traseen til 38 milliarder. Hva med å nevne det? Hva med å opplyse transportkomiteen om at dette alternativet eksisterer?

Det har vært en rekke oppslag om saken i sommer. Sentrale personer blant annet i Jernbanedirektoratet, og også sentrale politikere klargjør at det ikke er aktuelt å bruke 30 milliarder på en parsell som skulle koste mellom 8 og 9 milliarder. Ingen av de presenterte traseene for dobbeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg er derfor aktuelle.

Men denne beskjeden er ikke formalisert. Derfor jobbes det videre med å presentere alternativene for Sarpsborg befolkning og det forberedes en lokal politisk sak. Det jobbes til og med videre med å presentere hvordan traseen til 38 milliarder vil kunne se ut.

Lokalt kan vi da diskutere om vi er for eller mot dette alternativet. Legg merke til at i uttalelse etter uttalelse nå i juli refereres det til at kostnadene for traseen Seut Klavestad har økt til oppunder 30 milliarder. Det refereres aldri til beløpet 38 milliarder. De som har lovet å sloss for dette alternativet sitter musestille og kommenterer ikke at 38 milliarder ikke blir nevnt.

De siste dagers oppslag tilsier altså at ingen av de presenterte alternativene er aktuelle. Lokalt fortsetter vi å diskutere fordeler og ulemper med de uaktuelle alternativene.

Sånn går no dagan!

Ståle Solberg

Les saken på Sarpsborg Arbeiderblad

Legg igjen en kommentar

Du må være logget inn for å publisere en kommentar.