Levende partiprogram

Det nærdemokratiske partiet Sammen For Sarpsborg har ofte blitt etterspurt et tradisjonelt partiprogram. På mange måter er det det som er skrevet i et slikt dokumentet hva som man skal måles på.

SaFoSa, som i motsetning til de toppstyrte er et folkestyrt parti, opplever dette fra en annen vinkel. Partiet drives av Sarpinger, for Sarpinger med Sarpsborg som hovedfokus. Dermed er vi i langt større grad avhengig av de signaler og ønsker som våre medlemmer er opptatt av og ønsker et fokus på.

Politikk er en levende materie og politiske saker har høyst forskjellig levetid. Svært få lokal-politiske saker har en eksakt levetid på 4 år. Noen lever et kortere liv – noen lengre, få er eksakt 4-årige. Er det da ikke litt merkelig at det er denne 4-års begrensningen som skal gjelde i partiprogrammene. Trolig er disse partiprogrammene en etterfølger av 5-årsplanene som Sovjetunionen innførte i 1928 hvor hovedvekten lå på en omfattende utbygging av tungindustrien.

Det kan ligge mye systematikk og planleggingsstrategi i dette, men på et eller annet stadium må vi tilpasse oss nå- og ikke minst framtiden. I dagens interaktive digitale samfunn utvikler saker seg med rekordfart. SaFoSa opplever at sendrektighet ikke på noen måte er ønsket. Sarpinger vil ha fart i sakene og raskest mulig resultater.

Dersom Sarpsborg skal framtidsutvikles i takt med omverden må man våge å ta moderne grep. Et levende partiprogram kan nettopp være et slikt. Vi tror at dette kan være langt mer tilpasset samtiden enn de tradisjonelle 4-årige programløsningene som de toppstyre partiene benytter.

Akkurat nå ønsker våre velgere og supportere at fokuset skal settes på 2 hovedsaker.

Jernbanesaken og Bypakke/bompenge- saken.

SaFoSa har ofret mye tid og spesialisering for å kunne etterkomme de krav og ønsker som blir spilt inn. Jeg vil påstå at når det gjelder kunnskap, historie, erfaring, kompetanse, stayerevne og nettverk er SaFoSa med sine medlemmer det klart førende Sarpsborg-partiet i både jernbanesaken og i bompengesaken.

Nettopp derfor er det viktig at SaFoSa får reell makt i den neste bystyreperioden. Mye av Sarpsborgs vesentlige og historiske avgjørelser vil bli tatt i denne perioden. Dersom noen er blitt forledet til å tro noe annet – jernbanesaken er IKKE over eller satt på vent.

SaFoSa har sikre kilder som forteller at alle instanser (direktorat, departement, BaneNOR osv) jobber ustoppelig videre som om ingen signaler har kommet. Jernbanesaken er IKKE over. Viktige avgjørelser vil bli tatt i inneværende bystyreperiode.

Dersom Sarpinger ikke ønsker en ødelagt by, men mange revne hus, bygninger, idrettsanlegg, skole og ikke minst støyende, forurensende og irriterende byggeperioder på godt over 10 år . . . MÅ man kjenne sin besøkelsestid. Etter valget er det for sent å angre.

Sarpsborg er en valgkommune med unormal lav valgdeltagelse. Det er særlig ungdom som svikter i frammøte på valgdagen. En nylig utgitt forskningsrapport forteller at et av de største hindrene for nye unge velgere er det forvirrende mangfoldet og kaoset av vanskelige saker som programmene til de toppstyrte partiene inneholder. Ungdom ønsker seg få fokuserte saker å forholde seg til.

Det nærdemokratiske partiet Sammen For Sarpsborg (SaFoSa) bygger sin agenda og sitt program på basis av medlemmer, supportere og sympatisørers ønsker og innspill. Vi tror at vi kan utføre denne tjenesten på en dyktigere, smartere, raskere og mer moderne måte ved å bruke et levende partiprogram. Et program understadig utvikling.

Selvsagt må man ha noe konkret å forholde seg til så her er hovedsakene:

Vil du ha lokaltog, åpne gamle stasjoner og hovedstasjon i Sarpsborg Sentrum, bygge ny linje til Kalnes/Solli, koble opp mot Østre linje/Halden sentrum, til Fredrikstad og la dette tilbudet konkurrere mot forurensende kollektivtrafikk og lokal godstrafikk på gummihjul . . . Da er SaFoSa et godt alternativ.

Vil du i tillegg ha alt gods og hurtiggående persontrafikk utenom sentrum kanskje til og med til utlandet . . . Da er SaFoSa aktuelt.

Vil du at man ikke skal ødelegge store deler av byen, rive mange hus, bygninger, idrettsanlegg, skoler, osv . . . Da er SaFoSa også aktuelt.

Vil du i tillegg at Sarpsborg, som flere og flere norske byer, skal frigjøres fra av bypakken . . . Da er SaFoSa enda mer aktuelt.

Vil du at Sarpsborg ikke skal bli sperret inne av en innbetalingsring for bilister. Vil du ikke ha bompenger . . . Da er SaFoSa enda mer aktuelt.

Videre har SaFosa også dette som fokussaker:

Vil du i tillegg at det skal bli slutt på alle utidige tillatelsene til å bygge boenheter på landets beste dyrket eller dyrkbar mark. Vil du ha et sterkt jordvern . . . Da stemmer du SaFoSa

Vil du i tillegg ha et totalt moderne skolevesen i Sarpsborg med differensiering i skolen, mer undervisningstid for lærere, attraktive videregående skoler, privatskole, høyskole osv . . . Da stemmer du SaFoSa

Vil du i tillegg at Sarpsborg skal videreføre og utvikle det gode arbeidet med en modernisert hjemmebasert eldreomsorg . . . Da stemmer du SafoSa

Vil du i tillegg at noen skal gå grundig igjennom og komme med andre forslag på kommuneøkonomien . . . Da stemmer du SafoSa

Vil du i tillegg at Sarpsborg etter 100 år med mannsdominert ordførerpraksis endelig skal få historiens første kvinnelige ordfører . . . Da stemmer du SaFoSa

Vil du i tillegg at et parti skal gå nøye igjennom vektingsforholdet mellom politikk kontra byråkrati og revurdere delegasjons-reglementet . . . Da stemmer du SafoSa

Vil du i tillegg at framtidens Sarpsborg skal by-utvikles etter nye, attraktive og langt mer moderne prinsipper. . . Da stemmer du SaFoSa

Vil du i tillegg at Sarpsborg skal utvikles oppover Glomma i stedet for nedover hvor det snart ikke finnes mer utviklingsmulighet . . . Da stemmer du SaFoSa

Vil du at Sarpsborg i form av næringsliv, jobbmulighet, opplevelser skal dyrke sin unike plassering på linje mellom Oslo og Kontinentet (Göteborg, København osv) . . . Da stemmer du SaFoSa

Vil du i tillegg at opplevelses-faktoren (Idrettslige og kulturelle arenaer, Glengshølen, Tjueklo, konsertsal i Kulåsfjellet, Det Blå Tårnet, skal utvikles som et middel til å trekke til seg mange nye gjester og potensielle næringsutviklere eller beboere . . . Da stemmer du SaFoSa

Vil du i tillegg at Sarpinger skal ha en langt større påvirkningsmulighet over egen tilværelse enn hva de toppstyrte partiene kan tilby . . . Da stemmer du SaFoSa

Nyt vårt levende partiprogram, stem SaFoSa og bidra til en nærdemokratisk – folkestyrt og framtidsrettet utvikling av Sarpsborg.

Det er du som er Sarpsborg. Det er vi; Folk i gata og det lokale Folkedypet, som er Sarpinger.

Vi er alle stolte av byen vår, vår historie, vårt opphav og vår arv. Samtidig er vi opptatt av utvikling. En byutvikling som øker stoltheten og som hindrer ødeleggelse av Sarpsborgs unike stedsidentitet.

Legg igjen en kommentar

Du må være logget inn for å publisere en kommentar.