envelope-icon

Bli medlem av lokalpartiet SaFoSa

Det lokale politiske partiet Sammen For Sarpsborg - SaFoSa - trenger din støtte ved kommunevalget høsten 2019, for å få de folkevalgte plassene i Sarpsborg Bystyre.

Vi ønsker å være et lokalparti med fokus på Sarpsborg og Sarpinger, uten bindinger fra utenforstående fylkes- eller nasjonale styringsgrupper

Vi vil arbeide for en byutvikling, som gjør at Sarpsborg blir et enda bedre sted å oppleve, arbeide og bo.

Vi sier klart og tydelig:

·      Nei, til bomring og bompengefinansiering

·      Ja, til rett linje

·      Nei, til gods på bane gjennom sentrum

·      Ja, til å bevare Tarris og Olavsvollen

·      Ja, til Inter City i Østfold

Din stemme vil bli avgjørende for å la Sarpinger bestemme over egen by. Vi vil være et nærdemokratisk alternativ til å styre Sarpsborg. Vi ønsker et demokrati, som i større grad baseres på den enkelte Sarping sin mulighet til å kunne være delaktig i å fatte viktige beslutninger, som vedrører Sarpsborg.

Meld deg inn i lokalpartiet SaFoSa og bli med på å forme politikken vi skal føre. Vi gleder oss til Kommunevalget i 2019. Du, vi, Folk i gata og det lokale Folkedypet; det er vi som er Sarpinger.

Vi - Folk i gata!