Ståle Solberg sin kommentar til Spydevold (KrF)

Nok et godt innlegg av Per Ludvig Spydevold. Jeg tillater meg å legge til følgende:

I et møtereferat fra «Koordineringsutvalget for Østfoldbanens vestre linje» datert 17. mars 2010 heter det:

«Brosjyren er nå offisiell og forankringsarbeidet ferdig.» «enighet i Østfold om at traseen må gå gjennom byene.»

Sarpsborgs daværende ordfører, samt også minst en representant for administrasjonen, var i følge referatet til stede i møtet.

Sarpsborg bystyre hadde ingen sak om trase for jernbane i perioden 1997 til 2012. Av møtereferatet over fremgår det dermed at beslutningen om at «traseen må gå gjennom byene» ble tatt minst to år før Sarpsborg bystyre ble involvert i saken.

Referatet viser også at Sarpsborg kommune/ administrasjon/ ordfører var med på å ta denne beslutningen. De demokratisk folkevalgte bystyremedlemmene var imidlertid ikke involvert. Bystyret ble ikke engang orientert om denne bestillingen.

I brev fra rådmannen i Sarpsborg til Jernbaneverket datert 9. april 2010 heter det:

«2A og 2B (Rolvsøy-alternativet) er helt urimelige løsninger for Sarpsborg kommune.»

Igjen gis det klar beskjed fra Sarpsborg kommune om at trasévalget over Rolvsøy skal skrinlegges. Bystyret var fortsatt ikke involvert.

Den 8. april 2011 publiseres artikkelen «Tungvekterne i Østfold har talt» på http://www.jernbaneverket.no:

«Lokale og regionale politikere, næringslivet, miljø- og interesseorganisasjoner og transportører i Østfold er enige.» «Vi ønsker at toget skal gå gjennom alle byene i Østfold.»

Beslutningen om at dobbeltsporet for godstog skal gå gjennom Sarpsborg sentrum ble dermed tatt i et samarbeid med Sarpsborg kommune uten at bystyret og befolkningen var involvert. Bystyret og Sarpsborgs befolkning ble ført bak lyset.

Konfrontert med denne informasjonen svarer ordføreren:

«Ståle Solberg feilinformerer bystyrets medlemmer og Sarpsborgs befolkning om beslutningsprosessen for ny jernbane gjennom Sarpsborg.

Jeg har i egenskap av å være ordfører gjentatte ganger forsøkt å forklare Solberg hva som er bystyrets og kommunens rolle i jernbaneutbyggingen, og hva som er statens og Jernbaneverkets rolle. Solberg viser absolutt ingen vilje til å legge denne informasjonen til grunn for sitt arbeid med å få lagt alt av jernbaneutbygging utenom Sarpsborg kommune.

Jeg har ingen tro på at Solberg vil endre sin argumentasjon ut fra det jeg skriver her, men jeg synes det er viktig å informere de innbyggere i Sarpsborg og Fredrikstad som er engasjert i jernbanesaken om hva som er realitetene.

https://www.sa.no/jernbane/sindre-martinsen-evje/nsb/sarpsborgs-ordforer-stor-sannsynlighet-for-at-dobbeltsporet-stanser-i-fredrikstad/o/5-46-283403

Ordførerens svar, gjengitt over, er datert i desember 2016. Ordføreren gjør ingen forsøk på å forklare/bortforklare hvorfor bystyret ble feilinformert.

I stedet feilinformerer ordføreren når han hevder at «Solberg ønsker «å få lagt alt av jernbaneutbygging utenom Sarpsborg kommune»

Min holdning, både i tiden som KrF politiker, og nå som representant for SaFoSa, er at vi ønsker dobbeltspor utenom sentrum, men fortsatt i Sarpsborg kommune. Ikke minst ønsker både SaFoSa og KrF en oppgradert Sarpsborg stasjon, lokaltog på en revitalisert eksisterende trase og gjenåpnet persontrafikk på Østre Linje.

Dette vet ordføreren.

På toppen av dette, i februar 2017, fortsatte feilinformasjonen til Sarpsborg bystyre ufortrødent videre. Bystyret fikk da beskjed om at:

«Staten ved departementet har bestemt seg for et konsept, dobbeltspor gjennom alle byene med sentrale stasjonsplasseringer. »

Bystyret ble forledet til å tro at vi lokalt måtte forholde oss til et konsept som var vedtatt sentralt og at konseptet innebar at dobbeltsporet måtte gå om byene.

På bakgrunn av blant annet denne uriktige informasjonen snudde Høyre og brøt avtalen med velgerne, med sitt eget program og med oss i de andre partiene som hadde avtale om å stemme for rett linje.

Nå trekker Per Ludvig Spydevold, frem noen av de samme momentene som jeg påpekte. Jeg antar at også han vil få den samme tilbakemelding fra Arbeiderpartiet som jeg fikk, om at han feilinformerer.

Det er helt rett som Per Ludvig Spydevold påpeker. Dette handler om demokratiet.

Ståle Solberg

Listekandidat Sammen For Sarpsborg

Legg igjen en kommentar

Du må være logget inn for å publisere en kommentar.