Svar til ordfører Sindre Martinsen-Evje

Jeg vil starte innlegget med å rette en takk til ordfører Sindre Martinsen-Evje for de utfyllende svarene han ga mitt leserinnlegg. Jeg har lite eller ingen erfaring fra politikk eller det politiske system, utover hva man lærer på skolen eller gjennom media og Internett. Jeg forsøker forstå hva som skjer i byen vår, hvorfor dette skjer, og hvorfor alternativer ikke blir sett på.

Jeg ser noen av svarene på noen av spørsmålene er mangelfulle eller spørsmålet er ikke besvart. Jeg går ut fra at dette kommer av at jeg ikke har vært tydelig nok.

Jeg skal forsøke utdype det jeg vil ha svar på, som jeg føler jeg ikke fikk svar på her.

1. Du sier jernbanen vil være forbundet med Sverige i fremtiden slik den er i dag. I følge BaneNOR er Tistedalsbakken ikke egnet for godstog (banenor.no). Hvordan kan man da planlegge ett dobbeltspor gjennom samtlige Østfoldbyer som skal videre til Sverige gjennom dette punktet, vil ikke dette stedet da bli en flaskehals?

2. Vi er enige om at en ny Sarpsbru er en prioritet. Jeg tror vi begge husker flommen i 1995 og konsekvensene dette fikk. Siste jeg sjekket var veien over Sarpsbrua en fylkesvei. Denne veien er vel strengt tatt underlagt fylkeskommunen og ikke kommune? Det vil vel si at denne skal utbedres eller erstattes av fylket, og ikke Bypakke Nedre Glomma? Er målet med nytt dobbeltspor og bake kostnaden av ny Sarpsbru inn i kostnaden av ny jernbanebru over Sarpefossen?

3. Du etterspør hvilke investeringer i Fredrikstad jeg sikter til når det kommer til vår gjeld til staten før utbygging har startet. Jeg tror det er her jeg har kommet i skade for å ikke være tydelig nok. Kostnaden jeg tenker på her, er kostnadssprekken Seut bru først og fremst. Denne er en del av Bypakke Nedre Glomma etter hva jeg kan se. Det vil si at kostnader her deles mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Siste tallet jeg så på kostnaden her var 850 millioner kroner (f-b.no). Det vil si 425 millioner på hver kommune. Dersom vi, i likhet med flere andre kommuner, finner denne pakka ugunstig for oss og trekker oss fra den, da vil vel Sarpsborg fremdeles stå ansvarlig for 50% av den kostnaden? Da har vi en gjeld på 425 millioner til staten, uten ett eneste spadetak i Sarpsborg. Hvordan kan dette forsvares, når vi før en eneste investering er påstartet i Sarpsborg, allerede har opparbeidet en enorm gjeld til staten, som følge av massive investeringer i vår naboby?

4. På siste spørsmålet mitt sier du at «Bompengeinnkrevingen i Sarpsborg vil starte opp når utbyggingen av riksvei fra Rolvsøy til Alvim og riksvei 22 Hafslund – Dondern startes opp i Sarpsborg, sannsynligvis i 2021.» Jeg vet dette er flispespikkeri, men skal ikke bompengeinnkreving starte først når byggingen er ferdig? En annen side ved dette, er som du selv sier, dette er riksveier. Det er vel statens sin oppgave å drifte/vedlikeholde disse veiene, ikke kommunen og Bypakke Nedre Glomma? Siden Sarpsborg og Fredrikstad sees i sammenheng i Bypakka, er dette årsaken til at innkreving kan starte alt ved byggestart? Sammenfaller byggestart her med at første bompengeutløsende prosjekt i Fredrikstad er ferdigstilt på dette tidspunktet, og på den måten kan innkreving også starte i Sarpsborg?

Så har jeg ett tilleggsspørsmål til deg Ordfører; er det villighet til å se på alternative traseer nå som utbygningen av InterCity har blir stanset? Siden budsjettoverskridelsen er så stor må man tydeligvis se på alternative traseer, slik jeg kan forstå det. Er ordfører og posisjonen i bystyret villig til å vurdere rett linje alternativet med utvikling av eksisterende bane som InterCity mellom byene og en felles stasjon for dobbeltsporet mellom Sarpsborg og Fredrikstad, som et alternativ til dobbeltspor gjennom byene?

Til sist vil jeg si beklager om du oppfattet meg som å «slå i dører», det har overhodet ikke vært min hensikt. Det er lite trolig at jeg er eneste som savner detaljert informasjon rundt emnet rett linje og s-linje samt bompengeinnkrevingen. Det vises også på grupperingene som skapes i Sarpsborg, både politisk og i befolkningen, Greåker-charteret er førstnevnte eksemplifisert. Jeg er født og oppvokst i Sarpsborg, og jeg ønsker byens og befolkningens beste, på lik linje med deg. Jeg ønsker ikke en splittelse, men en kartlegging av alle alternativer som er gunstig for vår by. Slik jeg ser det er rett linje et alternativ som rettmessig bør vurderes og behandles. Så vidt jeg kan se er ikke rett linje vurdert i noen av dokumentene på siden til Sarpsborg kommune eller BaneNOR? Jeg regner med at du også kan si deg enig i at det ville vært fordelaktig om godstog kunne fått en trasé som går utenom sentrum?

Jeg håper at jeg har fått gjort mine spørsmål litt tydeligere, og jeg håper at du har mulighet til å svare meg like tydelig på disse som spørsmålene, som på forrige spørsmål.

Stein E. Lian

Listekandidat Sammen For Sarpsborg

Legg igjen en kommentar

Du må være logget inn for å publisere en kommentar.